ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
New Price $20.00 USD
1 سال
Transfer $20.00 USD
1 سال
Renewal $20.00 USD
1 سال
.net
New Price $22.00 USD
1 سال
Transfer $22.00 USD
1 سال
Renewal $20.00 USD
1 سال
.org
New Price $15.00 USD
1 سال
Transfer $15.00 USD
1 سال
Renewal $15.00 USD
1 سال
.us
New Price $12.00 USD
1 سال
Transfer $12.00 USD
1 سال
Renewal $12.00 USD
1 سال
.live
New Price $8.00 USD
1 سال
Transfer $8.00 USD
1 سال
Renewal $8.00 USD
1 سال
.pro
New Price $8.00 USD
1 سال
Transfer $8.00 USD
1 سال
Renewal $8.00 USD
1 سال
.store
New Price $8.00 USD
1 سال
Transfer $8.00 USD
1 سال
Renewal $8.00 USD
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

پکیج ها را بررسی کن

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains